Vi har spetskompetens inom fastighetsrätt

Delta Advokatbyrå grundades 1989 och erbjuder specialistkompetens inom fastighetsjuridik. Vi har mångårig erfarenhet av att handlägga frågor som rör fastighetsöverlåtelse, bostadsrätt, hyresrätt, allmän nyttjanderätt, föreningsrätt och avtalsrätt i allmänhet. Vi erbjuder våra klienter service inom avtalsskrivning, förhandling, allmän rådgivning och rättsliga utredningar och transaktioner samt tvistelösning i domstolar, hyres- och arrendenämnd.

Våra huvudsakliga rättsområden