Om Oss

Om Delta Advokatbyrå

Delta Advokatbyrå grundades 1989 och har specialistkompetens inom fastighetsjuridik. Vi har mångårig erfarenhet att handlägga frågor som rör fastighetsöverlåtelse, bostadsrätt, hyresrätt, föreningsrätt och allmän nyttjanderätt. Vi arbetar regelbundet med upprättande och granskning av avtal, förhandling och tvistemålsprocess i allmänna domstolar, hyres- och arrendenämnd. Vi företräder bostadsrättsföreningar och andra ekonomiska och ideella föreningar, privatpersoner och företag.

Vi erbjuder våra klienter service inom avtalsskrivning, förhandling, allmän rådgivning och rättsliga utredningar och transaktioner samt tvistelösning. Många av våra klientrelationer är långvariga och vi arbetar alltid utifrån varje enskild klients önskemål och målsättningar för att med hjälp av vår expertis nå bästa möjliga resultat.