Affärsjuridik

Affärsjuridik omfattar många frågor relaterade till kontraktsförhållanden för företag och privatpersoner. Delta Advokatbyrå biträder företag och privatpersoner med upprättande av olika typer av avtal. Samtliga advokater på Delta Advokatbyrå har god förhandlingsvana och biträder ofta vid förhandlingar, t ex vid köp eller försäljning av fastigheter eller lös egendom.