Annan nyttjanderätt

Vi arbetar regelbundet med ärenden avseende olika typer av nyttjanderätt så som servitut, arrenderätt, tomträtt och allmän nyttjanderätt. Vi bistår med avtalsskrivning, uppsägningar, villkorsändringar och vid tvister.