Bostadsrätt

I en bostadsrättsförening kan det uppkomma ett stort antal frågor som kräver juridisk kompetens.
Både medlemmar och föreningens styrelse kan behöva hjälp som kräver specialistkunskaper om bostadsrättsföreningar, föreningslagen och övriga regleringar som påverkar föreningar.

Delta Advokatbyrå kan erbjuda specialistkompetens inom rättsområdet bostadsrätt. Vårt kunnande omfattar alla typer av ärenden som är relaterade till området och vi bistår såväl föreningens styrelse som privatpersoner med rådgivning.

Delta Advokatbyrå biträder privatpersoner, föreningar och företag med kvalificerad rådgivning i frågor om bl a

 • Föreningsbildning

 • Stadgefrågor

 • Ekonomiska planer
 • Andelstal

 • Likabehandlingsprincipen

 • Medlemskap

 • Överlåtelse

 • Tvister

 • Skador i lägenheter och ansvarsfördelning

 • Förverkande

 • Andrahandsupplåtelser

 • Störningar

 • Råvindsavtal inkl andelstal och insatsberäkningar
 • Balkongavtal mm.

Vi åtar oss även uppdrag som ordförande på föreningsstämmor och uppdrag som särskild granskare enligt 8 kap 17 § lagen om ekonomiska föreningar.