Fastighetsrätt

Delta Advokatbyrå har mångårig erfarenhet av juridisk rådgivning i samband med överlåtelser av fastigheter och bostadsrätter.

Delta Advokatbyrå biträder privatpersoner, föreningar och företag med kvalificerad rådgivning avseende bl a:

  • Upprättande och analys av överlåtelsehandlingar
  • Tvister
  • Felansvar
  • Mäklaransvar
  • Nyttjanderätt
  • Övriga överlåtelserelaterade frågor