Föreningsrätt

Bostadsrättsföreningar utgör en särskild form av ekonomiska föreningar, där vi kan bistå i alla föreningsrättsliga frågor, både för föreningen och enskilda medlemmar. Det kan gälla frågor om:

  • Medlemskap
  • Uteslutning
  • Förverkande

  • Förfarande på stämmor och inom styrelsen
  • Likabehandlingsprincipen
  • Klander av föreningsstämmor
  • Stadgefrågor mm.

Vi kan som ordförande leda föreningsstämmor och i övrigt delta på föreningsstämmor. Vi åtar oss vidare uppdrag som särskild granskare enligt 8 kap 17 § lagen om ekonomiska föreningar.

Liknande föreningsrättsliga frågor kan även uppkomma i ekonomiska föreningar och ideella föreningar där vi kan lämna motsvarande biträde.