Hyresrätt

Delta Advokatbyrå har många års erfarenhet av att biträda i hyresfrågor. Det kan gälla allt från att upprätta hyresavtal för bostad eller lokal till att agera som ombud i hyrestvister. Vi biträder både fastighetsägare och hyresgäster bl a i frågor rörande:

  • Upprättande av hyresavtal för både bostad och lokal

  • Uppsägning för villkorsändring och avflyttning

  • Hyresförhandling

  • Medling

  • Förlängningstvister

  • Förverkande

  • Överlåtelser

Delta Advokatbyrå har stor vana vid medlingstvister, förlängningstvister och andra ärenden som handläggs av hyresnämnden.

Delta Advokatbyrå agerar även ombud i hyrestvister och andra relaterade tvister som handläggs i allmän domstol. Sådana frågor kan gälla förverkandeuppsägningar eller skadestånd i hyresförhållande.