Konsumenttvistnämnden

Konsumenttvistnämnden ska pröva tvister mellan konsument och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten.

Om en tvist uppkommer har en konsument rätt att få tvisten prövad av Konsumenttvistnämnden. Konsumenten ska först kontakta advokaten för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning i samförstånd innan Konsumenttvistnämnden prövar ärendet.

Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför närings- och yrkesverksamheten.

Kontaktuppgifter till konsumenttvistnämnden
Webbadress: www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden
Box 27321
102 54 Stockholm